E-mail: info@mogelholt.com

Telefon: +45 77 77 88 99

Markbrug

HSH Agro er vores selvstændige planteavlsvirksomhed

Mission

Vores mission er, at være en rentabel forretning, som står stærkt også i stormvejr og som bevarer værdien af vores jord også på lang sigt.

Jord og afgrøder 

HSH Agro

HSH Agro er vores selvstændige planteavlsselskab. Det er en traditionelt opbygget bedrift som står for at dyrke og pleje ca. 2200 hektar.  Vores marker er en afgørende ressource for at producere kvalitetsafgrøder og støtte vores dyreproduktion.

Historien bag

Baggrunden for HSH Agro er opstået af et uformelt samarbejde blandt tre af de større aktører i området tilbage i 1990’erne. I midten af 2000 blev HSH Agro stiftet som fælles maskinstation under én samlet enhed. Senest i 2018 er det blevet til et decideret driftsfællesskab med mandskab og maskiner. De 3 oprindelige bedrifters jorde, er nu forenet under samme markplan.
I dag består HSH Agro af et samarbejde og ejerskab mellem Mogelholt A/S som griseproduktion og Havnø Gods som har skovbrug, udlejningsejendomme og skovbegravelsesplads.
Med to forskellige baggrunde i ejerskabet og en dedikeret driftsleder, har HSH Agro en bred vifte af kompetencer som giver driftig virksomhed med en stærk strategi og fokus på udvikling. 

Afgrødevariation

Hos HSH Agro dyrker vi forskellige afgrøder for at variere vores produktion og mindske risiko. Det inkluderer både byg, hvede, rug, raps, men også hestebønner, frøgræs og majs til modenhed. Mange afgrøder der er velegnede til vores klima og jordforhold. Vi har løbende sædskifte i vores markbrugspraksis for at bevare jordkvaliteten. Det betyder også forebyggelse af resistens og minimering af pesticidforbrug.

Teknologi

Vi benytter, hvad vi kan af teknologi i vores markbrug. Det betyder brugen af f.eks. GPS-styrede maskiner og satellit til at overvåge markerne nøje. Vi har et meget højt niveau af registrering, også udover det lovpligtige, for at kunne arbejde målrettet med det data det giver os. Teknologien giver os mulighed for at optimere plantevæksten og ressourceanvendelse, hvilket fører til bedre udbytte og mindre miljøpåvirkning.

Miljø og samfund

På markerne anvender vi primært reduceret jordbearbejdning bl.a. for at sænke vores CO2 udledning. Vi benytter strategisk pløjning efter behov for at holde sædskiftet sundt. Vi har flere marker, som er henlagt til brak og arbejder på at etablere arealer med bestøverbrak. En særlig frøblanding udvalgt til bestøverbrakken åbner op for mere diversitet i området.
Vi har et godt samarbejde med en lokal naturplejer om fåreafgræsning, hvor fårene i sommerperioden afgræsser vores diger og strandenge. Med fåreafgræsning bliver arealerne skånsomt vedligeholdt.

En god arbejdsplads

Hos HSH Agro stræber vi efter at være mere end bare et landbrugsselskab. Det skal være et sted for læring, vækst og fællesskab. Vi går op i at vores medarbejdere har det godt på deres arbejdsplads, og have plads til familieliv – en indgangsvinkel vi er stolte af. En positiv arbejdskultur er grobunden for vækst.
Vi vægter en positiv og inkluderende arbejdskultur højt. Her er man ikke bare en medarbejder, men en vigtig del af et team. Vi tilbyder en støttende og venlig arbejdsplads, hvor man kan trives, føles sig værdsat og inspireret. Vi ved, at vores succes som virksomhed, er et resultat af dedikerede medarbejdere.

Uddannelse

Hos HSH Agro giver vi vores medarbejdere og elever mulighed for at fordybe sig i landbrugspraksis og teknikker. Vi tilbyder uddannelsesmuligheder, kurser og træning. Der opmuntres til vidensdeling og samarbejde, så vores team kan lære af hinanden og vokse sammen. Vi uddanner løbende elever, for vi mener det er vigtigt at videreformidle vores viden og erfaring, så kommende generationer kan viderearbejde den kunnen.

Miljø og samfund

På markerne anvender vi primært reduceret jordbearbejdning bl.a. for at sænke vores CO2 udledning. Vi benytter strategisk pløjning efter behov for at holde sædskiftet sundt. Vi har flere marker, som er henlagt til brak og arbejder på at etablere arealer med bestøverbrak. En særlig frøblanding udvalgt til bestøverbrakken åbner op for mere diversitet i området.
Vi har et godt samarbejde med en lokal naturplejer om fåreafgræsning, hvor fårene i sommerperioden afgræsser vores diger og strandenge. Med fåreafgræsning bliver arealerne skånsomt vedligeholdt.

En god arbejdsplads

Hos HSH Agro stræber vi efter at være mere end bare et landbrugsselskab. Det skal være et sted for læring, vækst og fællesskab. Vi går op i at vores medarbejdere har det godt på deres arbejdsplads, og have plads til familieliv – en indgangsvinkel vi er stolte af. En positiv arbejdskultur er grobunden for vækst.
Vi vægter en positiv og inkluderende arbejdskultur højt. Her er man ikke bare en medarbejder, men en vigtig del af et team. Vi tilbyder en støttende og venlig arbejdsplads, hvor man kan trives, føles sig værdsat og inspireret. Vi ved, at vores succes som virksomhed, er et resultat af dedikerede medarbejdere.

Uddannelse

Hos HSH Agro giver vi vores medarbejdere og elever mulighed for at fordybe sig i landbrugspraksis og teknikker. Vi tilbyder uddannelsesmuligheder, kurser og træning. Der opmuntres til vidensdeling og samarbejde, så vores team kan lære af hinanden og vokse sammen. Vi uddanner løbende elever, for vi mener det er vigtigt at videreformidle vores viden og erfaring, så kommende generationer kan viderearbejde den kunnen.