E-mail: info@mogelholt.com

Telefon: +45 77 77 88 99

Sundhed

Vi lægger stor vægt på sunde dyr og har rød SPF-sundhedsstatus

Højeste SPF-sundhedsstatus

Sundhed

Sundhed er et af vores store fokuspunkter. Vores besætninger har den højeste SPF-sundhedsstatus: Rød. Vores mandskab får løbende indgående oplæring i smittebeskyttelse og god hygiejne.

Vores mangeårige erfaring indenfor opformering har resulteret i en høj standard af sunde og robuste dyr.

Vejen til kvalitetsgrisen

DNA-prøver

For at opretholde og forbedre den rene race har vi indført en praksis med at tage DNA-prøver.

DNA-prøverne giver os mulighed for præcist at identificere og registrere arvematerialet hos vores grise. På den måde kan vi spore slægtshistorie, genetiske egenskaber og sundhedsoplysninger med stor nøjagtighed.

Brugen af DNA-prøver bidrager til at bevare de ønskede genetiske træk i vores renracede dyr og muliggør selektiv avl for at forbedre racestandarderne over tid. Det er afgørende for at opretholde produktivitet og kvalitet.

Vi kan f.eks. opspore eventuelt lavere frugtbarhed ud i alle led og justere inden således der ikke avles videre på den pågældende egenskab. Det giver os også en dybere forståelse af arvematerialet og hjælper os med at opnå bedre resultater i avlsprocessen.

 

Raske grise giver god produktion

Smittesikring

Vi lægger stor vægt på at opretholde et højt niveau af smittesikring i vores besætninger. Det er afgørende for at sikre, at vores dyr trives og forbliver sunde, samtidig med at vi opfylder de nødvendige krav for at opretholde vores røde status. Her er nogle af de foranstaltninger, vi har implementeret:

Adgangskontrol og besøgsbegrænsning

Vores besætning er omhyggeligt adskilt fra omverdenen, og adgangen til stalden er stærkt reguleret. Besøgende og personale følger strenge hygiejne- og desinfektionsprocedurer, herunder brug af beskyttelsesdragter, særligt fodtøj og afvask.

Hygiejneprocedurer

Vi følger strenge retningslinjer for rengøring og desinfektion af staldene, udstyr og transportmidler.

Isolation af syge dyr

Hvis vi observerer sygdomstegn hos vores grise, isolerer vi dem øjeblikkeligt fra de sunde dyr for at forhindre yderligere smittespredning. Vi konsulterer vores dyrlæger for passende behandling og diagnose.

Regelmæssig overvågning og testning

Vores besætning gennemgår regelmæssig overvågning og testning for smitsomme sygdomme. Det sikrer, at vi kan identificere og håndtere potentielle problemer i tide og i overensstemmelse med de gældende krav. Vi har faste dyrlægebesøg for at holde nøje øje med sundhedstilstanden i besætningen.

Uddannelse og træning

Vores personale er grundigt uddannet i smittesikringsprocedurer og bliver løbende opdateret på nye tiltag. Vi forstår vigtigheden af at opretholde høje standarder for smittesikring.
Smittesikring er afgørende for at beskytte vores polte og vores forretning. Vi er engagerede i at opretholde en sund og produktiv besætning og overholde alle relevante love og regler med smittesikring i vores område.
Vores mål er at sikre, at vores grise er i bedst mulig stand og kan bidrage til en vellykket produktion.